Zakończenie Rorat

Na tegorocznych roratach razem z naszym GPS (Gabriel Prowadzi Skutecznie) podążaliśmy “Drogą do Betlejem” gdzie poznawaliśmy miejsca i osoby, które były związane z Jezusem Chrystusem. Wczoraj zakończyliśmy podróż, doszliśmy do celu -“Betlejem”. Na zakończenie Mszy Św. dzieci otrzymały upominki.a